Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić

EUTHYROX – NOVA FORMULACIJA LIJEKA ZAHTIJEVA KONTROLU NALAZA I PREGLED KOD ENDOKRINOLOGA

Odnedavno je na tržištu nova formulacija lijeka Euthyrox. Radi se o istom lijeku – Euthyrox (L-tiroksin) koji je pakiran u istim dozama kao i ranije, ali su dvije komponente u tableti za koje je vezana aktivna tvar, nove: citrat i manitol (umjesto laktoze koja je bila prisutna u ranijoj formulaciji).

Ti dodaci  omogućuju bolju podnošljivost i veću stabilnost lijeka, zbog čega je i rok trajanja dulji nego ranije. Način uzimanja i doza lijeka ostaju isti. Međutim, zbog promjene komponente za koju je vezan L-tiroksin (manitol umjesto laktoze) moglo bi doći do promjene u oslobađanju aktivne tvari, koja bi kod nekih osoba mogla utjecati na rezultate laboratorijskih pretraga.

Zato se preporuča da svi koji prelaze na novu formulaciju lijeka nakon mjesec dana prekontroliraju TSH i FT4 i jave se endokrinologu, a posebno se to odnosi na trudnice! U osoba u kojih dođe do nestabilnosti laboratorijskih nalaza endokrinolog će predložiti korekciju doze lijeka, nakon čega je potrebno ponoviti određivanje laboratorijskih pretraga.

Također, kada se pređe na novu formulaciju ne preporuča se ponovno vraćanje na staru, zbog moguće potrebe za ponovnim korekcijama doze lijeka, što bi moglo otežati liječenje.

 

Comments are closed here.