Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić

Liječenje debljine

U liječenju debljine koristi se bihevioralna kognitivna metoda i holistički pristup u promjeni stila života kao osnovnog pokretača debljine i s tim povezane promjene prehrane, tjelesne aktivnosti i spavanja, jer preko njih nezdrav stil života uzrokuje debljinu. Analiziraju se uzroci debljine, uočavaju prepreke u liječenju, a kroz zajednički razgovor iznalaze najbolja rješenja u promjeni stila života, prehrane, tjelesne aktivnosti i spavanja. Pri tom se daju preporuke o poželjnim promjenama uz objašnjenje smisla promjena i pružaju savjeti o načinu postizanja promjena, svladavanju problema i prepreka koji stoje na tom putu.

Ova metoda daje izvrsne dugotrajne rezultate u liječenju debljine: značajno nižu tjelesnu težinu koja se održava kroz dugi niz godina u većine pacijenata uz poboljšanje kvalitete života, poboljšanje metaboličkih parametara, poboljšanje rezultata liječenja komorbiditeta i smanjenje njihovog broja, te smanjenje količine lijekova koji se koriste u njihovom liječenju.

Liječenje provodi endokrinolog, a po potrebi se mogu uključiti i druge specijalnosti.

Cilj liječenja je postići trajne promjene nezdravih navika i pretvoriti ih u zdrave, na ugodan način prilagođen svakom pojedincu. Stil života treba biti zdraviji i kvalitetniji, „na ruku“ pacijentu, a prehrana treba biti kvalitetna, manje kalorična i osigurati osjećaj sitosti i zadovoljstva. Tek takve promjene prehrane mogu postati trajne i preći u navike. To se ne može postići silom, niti snagom volje, nego usklađenom promjenama mikrosredine, stila života, prehrane, tjelesne aktivnosti i spavanja, na način koji je individualno specifičan u ugodan.

Program liječenja debljine uključuje:

  1. prvi pregled s ranijom medicinskom dokumentacijom
  2. kontrolni pregled s novim nalazima učinjenih dijagnostičkih pretraga
  3. edukaciju
  4. konzultacije

Edukacija je osnovni dio liječenja debljine. S njom započinje liječenje. Tijekom 1-1.5 sat pacijent se upoznaje sa složenim procesom dugotrajne regulacije tjelesne težine koji uključuje interakciju vanjske sredine, emocija, fizioloških procesa i gena. Upoznaje se s uzrocima i mehanizmima poremećaja te regulacije. Te informacije su važne za razumijevanje uzroka debljine i načina liječenja. Tijekom edukacije pacijent se osposobljava za samostalnu izradu plana promjena stila života i s njim povezanih promjena prehrane, tjelesne aktivnosti i spavanja.

U nastavku liječenja pacijent dolazi na redovite tjedne konzultacije (a kasnije polumjesečne i mjesečne), na kojima se prate rezultati liječenja, uočavaju problemi u liječenju, traže uzroci zastoja i iznalaze rješenja za njihovo svladavanje. Uvijek se nastoji naći još prihvatljivija i učinkovitija rješenja, u čemu pomaže iskustvo liječnika.

Prema potrebi se povremeno rade kontrolni pregledi zdravstvenog stanja s ponavljanjem dijagnostičkih pretraga i procjenom utjecaja liječenja na zdravlje i druge popratne bolesti.

Liječenje se može provoditi kroz grupnu i individualnu terapiju.

Temeljne pretpostavke uspjeha liječenja ove kronične bolesti su redovite kontrole i dugo trajanje liječenja (liječenje je višegodišnje). Česta zabluda je da se debljina liječi jednokratno u trajanju od pola godine do godinu dana, zbog čega liječenje često završava ponovnim debljanjem.