Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić

KARDIOMETABOLIČKI RIZIK SE SMANJUJE LIJEČENJEM DEBLJINE

Kardiometabolički rizik je značajno povećan u osoba koje pate od debljine. Cilj liječenja debljine je produljuje trajanje života, smanjenje broja komplikacija i poboljšanje kvalitete života.  Liječenje debljine smanjuje kardiometabolički rizik. Rezultati našeg istraživanja podudaraju se s rezultatima drugih autora: kardiometabolički rizik se smanjuje liječenjem debljine. Rezultati su prikazani u obliku proširenog sažetka na 11. kongresu Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 3-6. studenog 2016. godine u Zagrebu.  

Prošireni sažetak
Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija

Extended Abstract
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

 

VIŠE OD MRŠAVLJENJA – SMANJENJE KARDIOMETABOLIČKOG RIZIKA
BEYOND WEIGHT LOSS – CARDIOMETABOLIC RISC REDUCTION

Martina Lovrić Benčić1*, Jozo Jelčić2, Lada Bradić1, Tea Šimonček1, Marina Mihajlović1, Gregor Eder3,

1 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska
2 Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić
3 Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
1 University of Zagreb School of  Medicine, University Hospital Centre Zagreb, Zagreb, Croatia
2 Endocrinology specialist private practice prim. dr. sc. Jozo Jelčić, Zagreb, Croatia
3 School of Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
RECEIVED:
September 25, 2016
ACCEPTED:
October 10, 2016

Uvod: Mršavljenje može dovesti do smanjenja brojnih kardiovaskularnih rizičnih čimbenika, kao i strukturnog i funkcionalnog remodeliranja miokarda.1-3

Pacijenti i metode: U istraživanje smo uključili 79 pretilih ispitanika (37 u kontrolnu skupinu, 42 u intenzivni program mršavljenja). Svi su praćeni ambulantno putem kardiološke poliklinike tijekom 12 mjeseci, u 3-mjesečnim intervalima. Svim je ispitanicima predloženo unaprjeđenje životnog stila i prehrambenih navika. Procjena kardiovaskularnih rizika, ehokardiografija, ergometrija, Holter EKG-a i 24h Holter tlaka učinjeni su na početku i na kraju ispitivanja.

Rezultati: Dobiveno je statistički značajno smanjenje volumena lijevog i desnog atrija, smanjenje mase ventrikula i sistoličkog tlaka, uz poboljšanje funkcijskog kapaciteta na ergometrijskom testiranju. Također je, prema HOMA metodi, smanjena inzulinska rezistencija sa značajnim padom upalotvornog markera CRP-a. Holterom EKG-a registrirano je značajno manje epizoda FA i broja SVES. Strukturne promjene među grupama bile su neovisne o tjelesnoj površini.

Zaključak: Strukturirani program mršavljenja dovodi do smanjenja kardiometaboličkog rizika, sa smanjenjem inzulinske rezistencije i modulacijom upale. Primijećeno je značajno smanjenje srčanih volumena i krvnog tlaka uz poboljšanje funkcijske sposobnosti ispitanika. Smatra se da je supresija supraventrikulske aritmogeneze odraz strukturnog i električnog remodeliranja srca.

KLJUČNE RIJEČI: mršavljenje, kardiometabolički rizik, kardiovaskularna bolest, remodeliranje miokarda.

 

Introduction: Weight loss can result in reduction of multiple cardiovascular risk factors, as well as cardiac structural and functional remodeling.1-3

Patients and Methods: We enrolled 79 obese patients (37 in control group, 42 in intensive weight loss program). All patients were followed in cardiology outpatient department for 12 months, with a 3-month follow-up period. They were all advised to improve life-style and diet habits. All patients underwent initial and final cardiovascular risk assessment, echocardiography, exercise stress testing, ECG Holter monitoring and 24-hour blood pressure monitoring. 

Results: We observed statistically significant improvement in LA and RA volumes, reduced ventricular mass, systolic
blood pressure and improved functional capacity on treadmill test. Insulin resistance based on HOMA model also improved, with a significant fall in proinflammatory marker CRP. ECG Holter monitoring revealed significant reduction of AF episodes and SVPBs. Structural changes between groups
were independent of the body surface area.

Conclusion: S tructured w eight l oss p rogram l eads t o i mproved cardiometablic risk management, with reduced insulin resistance and modulation of inflammation. Significant reduction in cardiac volumes, blood pressure and added functional benefit was observed. Suppressed supraventricular
arrhythmogenicity is hypothesized to reflect structural and electrical remodeling of the heart.

KEYWORDS: weight loss, cardiometabolic risk, cardiovascular disease, cardiac remodeling.

LITERATURE
1. Abed HS, Wittert GA, Leong DP, Shirazi MG, Bahrami B, Middeldorp ME, et al. Effect of weight reduction and cardiometabolic risk factor management
on symptom burden and severity in patients with atrial fibrillation: a randomized clinical trial. JAMA. 2013;310(19):2050-60.
DOI: http://dx.doi.org/10.1001/jama.2013.280521
2. Abed HS, Nelson AJ, Richardson JD, Worthley SG, Vincent A, Wittert GA, et al. Impact of weight reduction on pericardial adipose tissue and
cardiac structure in patients with atrial fibrillation. Am Heart J. 2015;169(5):655-662.e2. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ahj.2015.02.008
3. Siri-Tarino PW, Krauss RM. Diet, lipids, and cardiovascular disease. Curr Opin Lipidol. 2016;27(4):323-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.1097/MOL.0000000000000310
CITATION: Cardiol Croat. 2016;11(10-11):500. | DOI: http://dx.doi.org/10.15836/ccar2016.500
*ADDRESS FOR CORRESPONDENCE: Martina Lovrić Benčić, University Hospital Centre Zagreb, Kišpatićeva 12,
HR-10000 Zagreb, Croatia. / Phone: +385-91-2282-240 / E-mail: martina.lovric@zg.t-com.hr
ORCID: Martina Lovrić Benčić, http://orcid.org/0000-0001-8446-6120 • Jozo Jelčić, http://orcid.org/0000-0002-3474-6631
Lada Bradić, http://orcid.org/0000-0001-8296-699X • Tea Šimonček, http://orcid.org/0000-0002-6755-453X
Marina Mihajlović, http://orcid.org/0000-0002-0027-9676 • Gregor Eder, http://orcid.org/0000-0001-5495-7789

 

Cardiologia Croatica
2016;11(10-11):500.
11. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
6. kongres Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara

Comments are closed here.