Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić

NEPLODNOST I SMANJENA SPOLNA FUNKCIJA U DEBLJINI

Neplodnost i smanjena seksualna funkcija u oba spola predstavljaju veliki problem za veliki broj osoba. Značajan uzrok neplodnosti i smanjene seksuaLne funkcije je debljina. Osim toga ona  povećava i rizik komplikacija u trudnoći, kako u trudnice tako i u ploda, utječe negativno na buduće zdravlje potomstva i povećava rizik malignih bolesti reproduktivnog sustava u oba spola. 

 

Debljina je kronična bolest koje uzrokuje brojne komplikacije. Praktično nema tkiva i organa na kojima se ne mogu javiti komplikacije debljine. Debljina je povezana s brojnim komplikacijama reproduktivnog sustava koje uzrokuju smanjenje seksualne funkcije  i smanjenje plodnosti u oba spola, povećava rizik komplikacija u trudnoći, kako u trudnice tako i u ploda, utječe negativno na buduće zdravlje potomstva i povećava rizik malignih bolesti reproduktivnog sustava u oba spola.

Debljina utječe višestruko negativno na reproduktivno zdravlje žena. Ona je povezana s najčešćim endokrinim poremećajem u djevojaka i mladih žena, sindromom policističnih jajnika, kojeg karakterizira poremećaj menstrualnih ciklusa, pojačana pojava akni, pojačana dlakavost na mjestima koja nisu tipična za dlakavost žena (nego muškaraca) i pojačano opadanje kose. Laboratorijskim testovima nalazi se povišena razina muških spolnih hormona u krvi, a ultrazvučnim pregledom policističan izgled jajnika. Poremećaj menstrualnih ciklusa uzrokovan je izostalim ovulacijama, koje su prvenstveno posljedica povišene razine muških spolnih hormona u krvi (mada to nije jedini uzrok). Često se nalazi i poremećaj funkcije inzulinskih receptora koji može uzrokovati porast muških spolnih hormona u krvi i povećan rizik razvoja metaboličkog sindroma. Izostale ovulacije smanjuju šansu spontane oplodnje, zbog čega ovaj poremećaj može uzrokovati neplodnost u značajnog broja žena.

U žena s ekstremnom debljinom (obično preko 120 kg) najčešće dolazi do prestanka ovuliranja s razvojem neplodnosti, što je uzrokovano prvenstveno disfunkcijom na razini bazalnog dijela mozga (hipotalamusa).

Posebno je negativan utjecaj debljine na zdravlje trudnice i ploda i na samu trudnoću. Povećan je rizik povišenog krvnog tlaka u trudnice, gestacijskog dijabetesa, eklampsije, preranog poroda i fetalnih malformacija.

Debljina uzrokuje također i seksualnu disfunkciju u žena.

Debljina negativno utječe i na plodnost muškaraca. Ona je povezana sa smanjenom produkcijom testosterona (muškog spolnog hormona) i oštećenom produkcijom spermija (muških spolnih stanica) zbog čega je smanjen broj spermija u ejakulatu i oštećena njihova funkcija, odnosno njihova oplodna sposobnost.

Osim toga debljina je povezana i s erektilnom disfunkcijom. Debljina u muškarca ne utječe negativno samo na postizanje spontane trudnoće u žene nego i na različite oblike potpomognute trudnoće. Sperma debelih muškaraca upotrebljena za in vitro fertilizaciju (IVF) ili citoplazmatsku injekciju spermija povezana je s većim brojem prekinutih trudnoća i smanjenjem šanse rođenja djeteta.

Debljina u oba spola utječe negativno i na buduće zdravlje potomstva preko epigenetskih utjecaja.

Debljina povećava rizik i karcinoma reproduktivnog sustava u muškaraca i žena. Češća je pojava karcinoma: prostate, testisa, dojke, endometrija, jajnika i cerviksa.

Zaključak: Zbog svega navedenog liječenje debljine koje uključuje promjene stila života je prvi korak u liječenju spolne disfunkcije i neplodnosti u osoba oba spola koje pate od debljine. Prevencija i liječenje debljine smanjuju rizik nastanka malignih bolesti reproduktivnog sustava, a djeluju povoljno i na buduće zdravlje potomstva.

Comments are closed here.