Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić

PROGRAM MRŠAVLJENJA – ŠKOLA MRŠAVLJENJA – PREDBILJEŽBE

Program mršavljenja

Program mršavljenja kroz školu mršavljenja je jednostavan, praktičan i ugodan način liječenja debljine  kojim se postižu promjene nezdravih rutina i navika u zdrave, privlačne i ugodne, uklopive u svakodnevni život, koje osiguravaju dugotrajno nižu tjelesnu težinu.

Kreirano je više programa mršavljenja. U tijeku su predbilježbe za školu mršavljenja.

Liječenje se sastoji u promjeni nezdravih rutina i navika u zdrave, što predstavlja slojevit i dugotrajan proces, a sastoji se od:

  1. promjena stila života
  2. promjena prehrane
  3. pojačane tjelesne aktivnosti
  4. reguliranja kvalitete i trajanja sna

Škola mršavljenja kao temeljni cilj ima promjenu nezdravih rutina i navika u zdrave, kroz slobodan izbor i kreiranje poželjnijih i zdravijih situacija i okolnosti u skladu s realnim mogućnostima. Da bi se novoformirani obrasci pretvorili u rutine i navike moraju biti usklađeni s realnim okolnostima i uklopivi u cjelinu života, a privlačniji od dotadašnjih. Zato se ne mogu koristiti unaprijed pripremljeni gotovi recepti koji se na silu moraju provoditi bez obzira na realne individualno-specifične okolnosti, mogućnosti, sposobnosti i želje.

U centru pažnje je osoba koja se liječi od debljine, a ne terapeut i njegov jelovnik. Ona donosi odluke i provodi ih u skladu sa svojim mogućnostima, okolnostima i sklonostima, a uz savjete i podršku terapeuta. Što se tiče prehrane ona mora osigurati sitost i zadovoljstvo uz manji unos energije. Tek takvi obrasci mogu se pretočiti u trajne rutine i navike. Takav pristup omogućuje dugogodišnje održavanje postignute niže tjelesne težine, uz poboljšanje kvalitete života i osjećaja zadovoljstva i uspješnosti, kao i uspješnije liječenje drugih bolesti i komplikacije debljine. Cijeli postupak je potpuno individualiziran i otvoren različitim interpretacijama i viđenjima kroz koje će svatko doći do najboljih rješenja za sebe. Mijenjanje rutina i navika je zahtjevan, slojevit i dugotrajan proces u kojem su savjeti i podrška liječnika, kao i razumijevanje i podrška obitelji i prijatelja dragocjeni.

Po potrebi u liječenje se može uključiti:

  1. lijekove koji pomažu u mršavljenju
  2. psihijatra
  3. kirurga radi operativnog liječenja barijatrijskom operacijom želuca

Liječenje kroz školu mršavljenja odvija se u dvije faze:

  1. početna faza: kontrole 1x tjedno
  2. kronična faza: kontrole 1x mjesečno

Trajanje početne faze ne mora biti jednako za sve, što ovisi o rezultatu liječenja, potrebama, mogućnostima i željama samih pacijenata, a obično iznosi oko pola godine.

Nakon toga izuzetno je važan dugotrajan nastavak liječenja kroz redovite mjesečne kontrole.

Kreirano je više programa mršavljenja, koji uzimaju u obzir potrebe i mogućnosti pacijenta. Prednost ovih programa je redovitost dolazaka, što daje bolji rezultat liječenja i 10-20% niža cijena nego kad se dolazi povremeno.

 

PROGRAMI MRŠAVLJENJA

PROGRAM A: uključuje pregled endokrinologa, edukaciju u trajanju od 1.5 sat i 10 kontrolnih pregleda (konzultacija). Cijena je 2.970 kn. Ako se plaća na početku liječenja daje se 10% popusta, pa je konačna cijena: 2.670 kn.

PROGRAM B: uključuje pregled endokrinologa, edukaciju u trajanju od 1.5 sat i 15 kontrolnih pregleda (konzultacija). Cijena je 4.070 kn. Ako se plaća na početku liječenja daje se 15% popusta, pa je konačna cijena: 3.460 kn.

PROGRAM C: uključuje pregled endokrinologa, edukaciju u trajanju od 1.5 sat i 24 kontrolna pregleda (konzultacije). Cijena je 6.050 kn. Ako se plaća na početku liječenja daje se 20% popusta, pa je konačna cijena: 4.840 kn.

U ponudi su i programi za nastavak liječenja:

PPROGRAM D: 6 kontrolnih pregleda u pola godine (1x mjesečno). Cijena je 1.320 kn, na što se daje popust od 10%, pa je konačna cijena 1.190 kn.

PROGRAM E: 12 kontrolnih pregleda u pola godine (2x mjesečno). Cijena je 2.640 kn, na što se daje popust od 15% kod plaćanja na početku ciklusa liječenja, pa je konačna cijena 2.240 kn.

Škola mršavljenja je program liječenja debljine kojeg je kreirao i vodi ga prim. dr. sc. Jozo Jelčić. Dugo vremena je vodio Referentni centar za debljinu Ministarstva zdravlja RH u KBC Zagreb (Interna klinika Rebro, Zavod za endokrinologiju).

Comments are closed here.