Specijalistička ordinacija za endokrinologiju prim. dr. sc. Jozo Jelčić

What's new

Novosti

Dio poglavlja “Povijest hrane” iz knjige autora Joze Jelčića “Debljina – bolest stil života”

Kuhanje je kroz povijest u velikoj mjeri bilo socijalno određeno. U svim zemljama razvila se jednostavna „seoska“ kuhinja, dok se samo u nekim zemljama razvila i tzv. visoka („elitna“) kuhinja vladajuće klase. Nisu sve moćne države razvile i visoku kuhinju. Samo rijetke zemlje i narodi su razvili visoku kuhinju. Na to su utjecali unutarnji socio-politički razlozi. Takva podjela na običnu i visoku kuhinju nalazi se u složenim društvima. Bez specijalizacije u kuhanju nema ni visoke kuhinje. Na pojavu i razvoj takve specijalizacije utječu društveni čimbenici.

Više… Jozo Jelčić: RAZVOJ CIVILIZACIJE I KUHANJE

Dio poglavlja “Uzroci debljine” iz knjige autora Joze Jelčića “Debljina – bolest stila života”

Debljina je u više od 95% bolesnika uzrokovana nezdravim stilom života. Samo u 1–2% bolesnika uzrokovana je nekontroliranim prekomjernim unosom hrane (engl. binge eating disorder – bolest prejedanja). U manje od 5% bolesnika uzroci mogu biti genetske, endokrine ili metaboličke bolesti.

Tjelesna težina je determinirana 60% vanjskim čimbenicima, a 40% genetskom osnovom (slika 1 i 2). Debljina nastaje interakcijom čimbenika iz vanjske sredine i gena. S obzirom da se genetska osnova čovjeka zadnjih 100 godina nije značajnije mijenjala, očito je da su velike proizvodno-ekonomske te socijalno-kulturalne promjene uzrokovale promjene stila života i prehrane, koje su odgovorne za epidemiju debljine danas. Intenzivne socijalne mreže u uvjetima globalizacije potpomogle su njeno pandemijsko širenje od sredine 20. stoljeća.

Više… Jozo Jelčić: UZROCI DEBLJINE

Poglavlje iz knjige autora Joze Jelčia “Debljina – bolest stila života”

Dijagnosticirati debljinu je relativno jednostavno. Potrebni su vaga, visinomjer i krojački metar. To je dostupno svakome. Međutim, to ne znači da je i liječenje debljine dostupno i dozvoljeno svakome. To ističem zbog velikog broja nadriliječnika koji se bave liječenjem ove bolesti…

Pri prvom pregledu treba ciljano tragati za uzrocima debljine. Potrebno je učiniti dodatne dijagnostičke pretrage

Više… Jozo Jelčić: DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI U DEBLJINI

Dio poglavlja “Liječenje debljine” iz knjige autora Joze Jelčića “Debljina – bolest stila života”

Kad je riječ o debljini, osnovno je pitanje: je li moguće liječenje debljine? Ovo uznemirujuće pitanje logično proizlazi iz činjenice da na uzroke debljine (vanjsku sredinu i genetsku osnovu) uglavnom nije moguće planski i ciljano djelovati. Oni će vjerojatno ostati prisutni cijelog života, ako se nešto nepredviđeno ne dogodi s današnjom civilizacijom ili s genima….

Činjenica da je debljina determinirana ne znači da je njena pojava nužna i neizbježna i da nije moguće utjecati na nju. Više… Jozo Jelčić: LIJEČENJE DEBLJINE

Dio poglavlja “Debljina – kronična endokrino-metabolička bolest” iz knjige autora Joze Jelčića “Debljina bolest stila života”

Izgleda da o debljini „svi znaju sve“, ali je to „znanje“ često pogrešno i iskrivljeno. Za problem debljine tipični su neinformiranost i dezinformiranost javnosti. Prisutna su brojna pogrešna uvjerenja i predrasude. Ona su toliko čvrsto ukotvljena u svijesti većine da su na razini stereotipa. Takva, znanstveno neutemeljena uvjerenja, utječu na izbor neučinkovitih i štetnih postupaka, koji pogrešno usmjeravaju i ometaju prevenciju i liječenje debljine. U pravilu se prenaglašava važnost snage volje u postizanju trajnih promjena prometa energije u organizmu, a umanjuje značaj i mogućnost utjecaja na njih preko unapređenja životnih okolnosti. Više… Jozo Jelčić: Zablude o debljini – pogrešna uvjerenja, predrasude i stereotipije

Debljina je jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Ona je, uz genetsku predispoziciju, glavni čimbenik rizika za osteoartritis, a utječe i na reumatoidni artritis. Masno tkivo na zglobove u artritisu djeluje biomehaničkim i humoralnim mehanizmom. Humoralni mehanizam je kompleksan, a uloga adipokina u patogenezi artritisa još uvijek nije potpuno jasna. Pretpostavlja se da nijedan adipokin samostalno nije dovoljan da uzrokuje oštećenje zgloba, nego tek poremećaj odnosa leptina i drugih adipokina uzrokuje upalno-destruktivne procese. Nije jasno radi li se o primarnoj ili  sekundarnoj uključenosti adipokina u procese upale u zglobu i koliki je utjecaj adipokina iz visceralnog masnog tkiva, a koliki lokalno sintetiziranih adipokina iz različitih struktura zgloba. Adipokini dominantno djeluju proupalno i oštećujuće na hrskavicu, mada mogu imati i protektivno djelovanje. Bolje poznavanje uloge adipokina u patogenezi artritisa ne samo da omogućuje bolje poznavanje patofizioloških procesa u osteoartritisu i reumatoidnom artritisu, nego otvara mogućnosti za razvoj novih lijekova. Više… Jozo Jelčić: Masno tkivo i kost / Fat tissue and bone